Home

Vstupní prohlídka výpis ze zdravotní dokumentace

Vstupní lékařská prohlídka, výpis ze zdravotní dokumentace, preventivní prohlídka - účtování u PO 5.10.2014 , Ing. Alena Čechová , Zdroj: Verlag Dashöfe Na vstupní prohlídku je potřeba nechat si vytavit u svého obvodního lékaře výpis ze zdravotní dokumentace. Dále pak je nutné donést formulář zdravotního posudku, který budoucímu zaměstnanci vypíše a vydá budoucí zaměstnavatel V některých profesích zaměstnavatelé vyžadují před nástupem třeba výpis z trestního rejstříku apod., v některých tedy výpis ze zdravotní dokumentace, to je legitimní požadavek. To nelze mít zaměstnavateli za zlé. Problém je v tom, že právní úprava neurčuje, jak jsou tyto výpisy zpoplatněny, resp. kdo je má hradit

Pracovně lékařská prohlídka | UNIVMED

1. Vstupní prohlídka. Vstupní lékařská prohlídka se provádí před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu, který je založen na dohodě o pracích vykonaných mimo pracovní poměr. Z toho plyne, že zdravotní lékařská prohlídka musí být provedena před dnem, kdy zaměstnanec nastupuje do práce Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli jsem opravdu povinen poskytnout výpis mé zdravotní dokumentace našemu závodnímu lékaři od mého praktického lékaře, pokud jdu na periodickou zdravotní prohlídku. Nelíbí se mě, že mé údaje ze zdravotní dokumentace musím poskytnou někomu jinému Znamená to, že vstupní prohlídku a s ní spojené další náklady (např. poplatek za výpis ze zdravotnické dokumentace a další odborná vyšetření) hradí uchazeč do zaměstnání. Jakmile bude uzavřen pracovní poměr, uhradí tyto náklady zaměstnavatel. Mohou se ale dohodnout na pozdější úhradě, kupříkladu až po. Výpis ze zdravotní dokumentace při přeregistraci k jinému lékaři pojišťovna hradí, tam tedy neplatíte nic. Jedinou výjimkou je situace, kdy dojde ke zrušení ordinace, v níž jste byli registrováni (např. lékař se odstěhuje nebo zemře) Zdravotní stav pro účely posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí nejen na základě výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření, ale také mj. na základě údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím praktickým lékařem

Vstupní lékařská prohlídka, výpis ze zdravotní dokumentace

 1. info@mojeambulance.cz +420 598 598 900; MOJE AMBULANCE a.s. Vítkovická 3077/16 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. IČ: 27798941 DIČ: CZ2779894
 2. VZP-82 - Výpis ze zdravotní dokumentace. PDF [59 kB] VZP-83 - Protokol o předání pacienta. PDF [62 kB] VZP-85 - Hlášení o zastupování lékaře. PDF [103 kB] VZP-90 - Seznam nositelů výkonů.
 3. F-KPL-022 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci v riziku ionizujícího záření. F-KPL-024 - Výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče o zaměstnání, zaměstnance. F-KPL-038 - Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k prác
 4. Po provedení vstupní prohlídky vydá poskytovatel pracovnělékařských služeb posudek o zdravotní způsobilosti. Pro posouzení zdravotního stavu může být nezbytné vyšetření u dalších specializovaných lékařů. Po uchazečích bývá požadován i výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře
 5. 6. Kolik stojí vstupní prohlídka a kdo ji platí? Každý lékař má jasně stanovenou cenu jednotlivých pracovnělékařských prohlídek. Vstupní se obvykle pohybuje v tom samém rozmezí jako výpis ze zdravotní dokumentace, čili 200 - 500 Kč. Poplatek za výpis a úhradu prohlídky má proplácet zaměstnavatel. 7
 6. ulostí, stále ale musíme občas při návštěvě ordinace sáhnout do peněženky. Platí se například za výpis ze zdravotní dokumentace, vstupní prohlídku do zaměstnání nebo potvrzení přihlášky na střední školu. Pacienti ale mají v poplatcích stále chaos
 7. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda musím vstupní prohlídku absolvovat u závodního lékaře, nebo u svého obvodního? Za výpis ze zdravotní dokumentace jsem zaplatil 200 Kč. U závodního lékaře za vystaveni zdravotní dokumentace a za prohlídku musím zaplatit 400 Kč. Stejně bych tam nechodil, mám vlastního lékaře v obci

1. vstupní lékařskou prohlídku, 2. výpis ze zdravotní dokumentace, 3. výpis z trestního rejstříku? Odpověď: Odpovědi na Vaąe otázky je moľno nalézt předevąím v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluľbách, ve znění pozdějąích předpisů (dále jen ZSZS) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluľbách, a jeho následná novelizace přinesly mnohým zaměstnavatelům nejen vrásky na čele, ale i řadu nejasností, jak v praxi některé konkrétní situace řeąit. Jednou z častých otázek je i problematika výpisu ze zdravotní dokumentace zaměstnance, resp. úhrada nákladů za jeho vyhotovení I přesto doporučujeme, aby na dokladu o platbě bylo uvedeno, že částka je za výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance. Jsme firma, která má některá pracovní místa obsazena řidiči z povolání, ale také u některých profesí používají zaměstnanci služební vozidlo k občasným pracovním cestám

Vstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance - Centrum BOZP

 1. 09.04.2013, 12:07 / Aktualizace: 01.07.2013, 14:15 Úhrada za výpis ze zdravotnické dokumentace Každý zaměstnanec, který jde na pravidelnou preventivní prohlídku, se setkává s tím, že lékař požaduje výpis z karty od ošetřujícího lékaře
 2. Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Je zaměstnavatel povinen proplatit náklady vstupní prohlídky (audio, výpis ze zdravotní dokumentace)?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích
 3. Výpis ze zdrav. dokumentace, vstupní prohlídka. Ti, kdož požadují výpis ze zdravotní dokumentace nebo žádají o vstupní prohlídku, nechť své údaje/ jméno, příjmení, rok narození/ a svůj požadavek zašlou buď formou sms zprávy na číslo +420 723 482 093 nebo pomocí kontaktního formuláře
 4. Jinak ve vąech ostatních případech je výpis ze zdravotnické dokumentace vyľadován a bezesporu je základem pro provedení pracovnělékařské prohlídky jako takové. Pro prohlídku uchazečů o zaměstnání cizinců nepřipouątí ani zákon č. 373/2011 Sb. ani vyhláąka č. 79/2013 Sb., ľádnou výjimku

Ahoj děvčata, poraďte prosím. Od začátku dubna nastupuji do práce (první po studiu) a zařizuji věci před podepsáním smlouvy. V informační brožuře mám napsáno, že musím dodat výpis ze zdravotní dokumentace (tu si zažádám u obvoďáka), a pak vstupní lékařskou prohlídku u závodního lékaře (mám kvůli tomu dokonce volat na Teamprevent a oni mě asi šoupnou k. výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (20 min.) 380 Kč : výpis úrazové pojistky (20 min.) 380 Kč : přihláška ke studiu: 190 Kč : vystavení duplikátu zdravotního dokladu: 190 Kč : zpráva pro policii, soudy apod. (20 min.) 380 Kč : podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta: 570 K Vstupní pracovnělékařská (závodní) prohlídka na žádost zaměstnavatele: 500 ,-Periodická pracovnělékařská prohlídka na žádost zaměstnavatele: 400 ,-Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře - v zákonné lhůtě do 10 pracovních dní: 250 , Výpis ze zdravotní dokumentace už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. Pokud ne, byla jsem i se svoji kartou u závodního lékaře a vstupní prohlídka probíhala velmi vtipně, kdy jsme se bavili během vyplňování formuláře o naprostých kravinách a lékař. O nás Jsme ordinace praktického lékaře a provádíme závodní preventivní péči a péči o nemocné. Je u nás rovněž možné se nechat očkovat proti různým nemocem například( chřipka a žloutenka)

Kdo hradí výpis ze zdravotní dokumentace při vstupní

Výstupní zdravotní prohlídka - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Výstupní zdravotní prohlídka. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Dane Kdo hradí pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace (vstupní prohlídka)? Zašlete životopis na pozici brigádníka v supermarketu. Po několika týdnech se ozve zaměstnavatel a pozve Vás k osobnímu setkání, na kterém Vám oznámí, že před nástupem do práce musíte poskytnout jejich lékaři výpis ze zdravotní dokumetnace a zároveň Vám sdělí, že částku za. Náklady spojené se vstupní prohlídkou jsou podle § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů vždy daňově uznatelné (pokladní doklad může být i na jméno zaměstnance a prohlídka může být proplacena až po zkušební době, jestliže se takto se zaměstnancem dohodnou). Mezi náklady spojené s prohlídkou patří i platba za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance. Vážený tazateli, výpis ze zdravotní dokumentace slouží jako podklad pro hodnocení Vašeho stavu v souvislosti s prováděním pracovnělékařsk ých prohlídek (ať již preventivních, vstupních, či mimořádných, apod.). Zákon o zdravotnických službách neupravuje,jako u délku platnosti jednotlivý výpis má. Nadále však platí, že je jedním z předpokladů k provedení. Chtěla bych se zeptat na povinnost výpisů ze zdravotnické dokumentace k pracovnělékařským prohlídkám. Náš poskytovatel pracovnělékařské péče striktně trvá na výpisech ze zdravotnické dokumentace. V České republice ale neplatí povinnost být registrován u praktického lékaře, který by pak vydal výpis

Vstupní prohlídka Kontrola v rozsahu vstupní prohlídky se provádí i u zaměstnanců po ukončení dočasné pracovní neschopnosti, která trvala déle než 8 týdnů. Nezapomeňte si s sebou vzít výpis ze zdravotní dokumentace, který vám vypíše vás obvodní lékař Pro první kategorii, ve které se žádná zdravotní rizika neočekávají, jsou typické pracovní pozice vykonávané v kanceláři. Vstupní prohlídku pro tyto pozice může ze zákona provést i váš obvodní lékař. Do druhé kategorie se pak řadí ty profese, u kterých se nepříznivý zdravotní vliv očekává jen výjimečně Proplacení této prohlídky a jejích dalších nákladů (výpis ze zdravotní dokumentace) kompenzuje zaměstnavatel dohodáři, jako je tomu u kmenového zaměstnance? ODPOVĚĎ: Dobrý den, podle mě vstupní praclék. prohlídku (PLP) u mladistvých dohodářů, kteří jsou v kat. 1 a nejsou na riziku, nepotřebujete Jedná se o prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní. Na prohlídky je nutné se objednat. Na prohlídku je nutné mít: výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře-3x formulář vydaný zaměstnavatelem; ranní mo Výpis nemá platnost. Je to přece výpis toho, co se stalo, takže to platí pořád. Jiná věc je, jestli máš ten výpis někomu předložit. To pak nemůže platit pořád, protože po jisté době se zdravotní dokumentace změní, když probíhá léčba. A to by ti měl říct ten, kdo ten výpis požaduje. Upravil/a: nyjon

Online objednávka - Výpis ze zdravotní dokumentace. Důvod Můj zdravotní stav je beze změn od poslední návštěvy lékaře v Moje ambulance a.s. V současné době netrpím průjmovým a ani jiným infekčním onemocněním. Neužívám žádné návykové látky Pokud by ľádal výpis ze zdravotnické dokumentace přímo pacient, lhůta zákonem stanovena je. Jedná se o ust. § 65 a § 66 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluľbách, které řeąí nahlíľení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich výpisů nebo kopií. Pacient má právo v přítomnosti zaměstnance pověřeného. V případě rizikových prací je vstupní lékařská prohlídka povinná. I u nerizikových prací však může zaměstnavatel uchazeče o práci na DPP na pracovní prohlídku poslat, má-li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti Zdravotní karta je fyzicky majetkem minulého lékaře a nikomu tuto kartu nesmí předávat.Takže manžel nebo nový lékař požádá o výpis ze zdravotní dokumentace. Lékaři to neradi dělají, je to hodně práce, ale je to jejich povinnost.Není třeba ničím hrozit, ale dejte najevo, že znáte svá práva Vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců jsou daňově uznatelné náklady, které zaměstnavatelé proplácejí zaměstnancům. Je daňově uznatelný náklad za výpis ze zdravotní dokumentace, který vyžadují závodní lékaři od předcházejícího lékaře při vstupní prohlídce

Pracovnělékařské prohlídky

Výpis ze zdravotnické dokumentace (dále ZD) musí být součástí každé vstupní, mimořádné či periodické pracovnělékařské prohlídky. Tento LEGISLATIVNÍ POŽADAVEK je uveden v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, konkrétně v ustanovení § 42 odst. 1 písm. b) Výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře (Medicína) Poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace pro diagnostikování specifických poruch učení (Medicína) Hormonální léčba v menopauze (Medicína) Ochrana před početím bez rizika embolie a trombózy (Medicína) Ukončení antikoncepce (Medicína 1. Výpis ze zdravotní dokumentace registrujícího praktického lékaře, který je k dispozici nejpozději v čase preventivní prohlídky. 2. Klient si s sebou přináší formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci opatřený razítkem zaměstnavatele Neúspěšným uchazečům musí uhradit vstupní lékařskou prohlídku pouze v případě, že jde o mladistvé nebo práci v noci. Ze své vůle může uhradit vstupní lékařskou prohlídku i všem ostatním neúspěšným uchazečům. Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře § 42a Zákona. a §12 Vyhlášk Při vstupní nebo periodické zdravotní prohlídce se vychází ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je zaměstnanec podniku, uchazeč o zaměstnání nebo člen jednotky registrován, 3) anebo z výpisu z této dokumentace podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Určená odborná vyšetření není.

Zdravotní prohlídky - práva a povinnosti - Portál POHOD

Výpis ze zdravotní karty, když odcházíte k jinému lékaři. Neměl by stát nic. U soukromníka, jsem zaplatila 100,- Kč. Výpis, kdy se jedná o záznam, pro jiného lékaře, 150,- Kč až 350,- Kč. Vstupní prohlídka, když nastupujete k novému lékaři, který Vás bere do evidence, nestojí nic vstupní lékařská prohlídka, periodická lékařská prohlídka (dle lhůt daných legislativou), mimořádná lékařská prohlídka, výstupní prohlídka. Co si vzít na prohlídku s sebou: doklad totožnosti, výpis ze zdravotnické dokumentace Vašeho registrujícího lékaře (praktika) Po absolvování vstupní prohlídky do zaměstnání mi sestry smluvního lékaře firmy odmítly vrátit originál mého výpisu ze zdravotní dokumentace, který jsem si musel doslova koupit od svého praktického lékaře. Po pár týdnech v nové práci však končím a jdu do jiné Vyšlete zaměstnance - cizince ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb se žádostí o pracovnělékařskou prohlídku. Poskytovatel bude pravděpodobně chtít výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícho lékaře zaměstnance. Pokud jej nemá nebo nemůže získat, je to potom na domluvě s poskytovatelem Re: Vstupní lékařská prohlídka Úhrada vstupní lékařské prohlídky je daňovým nákladem zaměstnavatele, a to včetně souvisejících vyšetření u specialistů, případně poplatku za výpis ze zdravotní dokumentace od obvodního lékaře

Ostatně proto je potřeba pouze výpis ze zdravotnické dokumentace (a rovněž zákon o něm hovoří v § 42 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách) a nikoliv kopie celé zdravotnické dokumentace. Pokud to uznáte za vhodné a potřebné, tak si na svého praktického lékaře můžete stěžovat (postup naleznete zd Výpis ze zdravotní dokumentace (například pro závodního lékaře): 250 KčVystavení duplikátu PN, propustky, zdravotní dokumentace - dle rozsahu: 100-150 KčPozvánka do ordinace, pokud se pacient nedostaví například v pracovní neschopnosti: 50 KčPotvrzení Svářečského průkazu či jiné profesní dokumentace: 300 K

Ordinace praktického lékaře pro dospělé - Sol et Salus sPoplatky u lékaře - CURATIO, s

Ceny zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu (nehradí zdravotní pojišťovna) platné od 9.3.2020. Předoperační vyšetření, které není hrazeno ze zdrav. pojištění(např. před estetickými operačními výkony).300Kč. Vstupní prohlídka/preventivní prohlídka do zaměstnání(včetně posouzení zdrav. zprůsobilosti. Výpis ze zdravotní dokumentace. 100,-Kč. Kopie ze zdravotní dokumentace. 2,-Kč/stránka. Vstupní,preventivní a výstupní prohlídka v rámci závodní preventivní péče, která není řešena smlouvou se zaměstnavatelem. 350,-Kč. Prohlídka pro řidičské průkazy - vstupní. 300,-Kč. Prohlídka pro řidičské průkazy. 1. Výpis ze zdravotní dokumentace: 200 Kč: 2. Vstupní, výstupní a preventivní prohlídka pro zaměstnavatele : 500 Kč : 3. Aplikace očkovací látk Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele 500 Kč Vystavení potravinářského průkazu 400 Kč Výpis ze zdravotní dokumentace 250 Kč Potvrzení ke studiu - studenti 100 Kč Potvrzení ke studiu - pracující 200 Kč Vyšetření před kosmetic. operacemi a umělým přerušením těhotenství : 500 Kč Vyšetření před lázněmi pro. Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění stanovených Českou lékařskou komorou Vstupní prohlídka. 300 Kč Vyšetření pro řidičský průkaz. 200 Kč Řidičský průkaz důchodci. 300 Kč Vyšetření pro zdravotní průkaz

ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami . vÝpis ze zdravotnÍ dokumentace na ŽÁdost pacienta 200 kč. prohlÍdka zamĚstnance :. vstupnÍ / periodickÁ / vÝstupnÍ / mimoŘÁdnÁ / nÁslednÁ . 500 kč. hygienickÝ prŮkaz - prŮkaz prÁce v potravinÁŘstvÍ . doba 1 rok 100 kč. doba neurČitÁ 350 k dovoluji si Vás tímto požádat o laskavé zaslání výpisu ze zdravotní dokumentace Vašeho registrovaného pacienta / pacientky pro úely posouzení zdravotní způsobilosti k práci ve smyslu Rámcové úmluvy þ.89/391/EHS, zákona þ.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon Výpis ze zdravotní dokumentace slouží k předání důležitých informací o Vašem zdravotním stavu k návaznosti další péče. Jedná se o administrativní úkon, kdy lékař ze svých záznamů zpracuje přehlednou zprávu o Vašem zdravotním stavu, prodělaných chorobách, užívané léčbě, alergiích,očkování apod Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč Vstupní prohlídka do zaměstnání jen I. kategorie rizika ! 500 Kč Hrazené zákroky; Test Quick- INR doplatek 30 Kč Test CRP doplatek 30 Kč -zjištění zánětu,indikace ATB STREP TEST hradí ZP :111,207,211,201,205 doplatek 30 K a) vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis20) jinak a jde-li o práce uvedené v.

MUDr

Pracovnělékařské prohlídky a jejich úhrada - Podnikatel

(Zahrnuje vstupní a 1x kontrolní vyšetření.) Stanovení okultního krvácení přístrojem Quikread 300,- Kč: Stanovení CRP přístrojem Quikread 300,- Kč: Stanovení INR 300,- Kč: Vyšetření EKG s popisem 300,- Kč: Vyplnění tiskopisů včetně řidičského průkazu 300,- Kč: Výpis ze zdravotní dokumentace: 100,- K Vstupní prohlídka - před nástupem do zaměstnání a výstupní prohlídka - při ukončení pracovního poměru : 400,-Kč : Periodická zdravotní prohlídka (obvykle v intervalu 1-5 let dle rizikovosti zaměstnání a předepsaných lhůt) 400,-Kč Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojištění. Vstupní, periodická prohlídka do zaměstnání; Vyšetření pro zbrojní pas; Vystavení profesního průkazu /svářeč/ Vystavení potravinářského průkazu; Potvrzení přihlášky ke studiu; Zprávy pro komerční pojišťovny; Výpis ze zdravotní dokumentace; EKG, močový analyzátor, INR, glukometr, CRP, FOB tes

Vstupní prohlídka zahrnuje: prostudování dosavadní dokumentace (výpis ze zdravotní dokumentace obdržený od předchozího registrujícího praktického lékaře) odběr anamnézy od pacienta a jeho fyzikální vyšetření (pohledem, pohmatem, poslechem Vyšetření pro posouzení způsobilosti k zaměstnání - vstupní prohlídka do zaměstnání Vyšetření pro posouzení způsobilosti k řízení motor. vozidel . vyšetření řidičů nad 65 let věku . 300,-300,-Výpis ze zdravotní dokumentace . 100,-Vyplnění formuláře komerční pojišťovny . 200, Prohlídka pro zaměstnavatele (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní) 500 Kč. Výpis ze zdravotní dokumentace. 200 Kč Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu. 500 Kč Vystavení profesních a sportovních průkazů (potravinářský, hasiči, svářeči, řidiči VZV, elektrikář dle vyhlášky 50, atd.).

Jak je to s výpisem ze zdravotní dokumentace? :: MUDr

jak je to s výpisem z karty? - VZP Č

MOJE AMBULANCE - Formuláře ke stažení — mojeambulance

Tiskopisy - VZP Č

Vstupní prohlídka je vyžadována i v případě převedení na jinou práci, která je vykonávána za odlišných podmínek, než ke kterým byla dříve posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Je stanoven požadavek na zajištění vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovního poměru, tj. před dnem nástupu do práce Potřebuji výpis ze zdravotní dokumentace kvůli práci. Nemám praktického lékaře pro dospělé avšak brzy se budu jednoho registrovat. Sestřička mi řekla, že výpis vyplnit po registraci a vstupní prohlídce nemohou, protože prozatím nebudou mít moji kartu Jsem patrně v pěkným průseru. V pondělí jdu na vstupní prohlídku k doktorce do nový práce. Ale protože to mám složitější a ne dobře jsem to pochopila, nemám výpis ze zdravotní dokumentace, která je na tu prohlídku povinná Měl bych tu doplňující dotaz pro MUDr.Veroniku Horákovou.Číslo mého dotazu bylo : 206998 a týkal se vstupní prohlídky do zaměstnání. Dobrý den.V mém dotazu se nejedná o mě,ale o přítelkyni mého syna.Ona měla nastoupit na pozici mzdová účetní,tedy kancelářské práce.Je jí 24 let.Protože prohlídka už proběhla,ale já mám podezření,že některé úkony nebyly.

vstupní, periodické a výstupní prohlídky do zaměstnání. způsobilost k držení zbrojního průkazu. vystavení potravinářského průkazu. těhotenská prohlídka. výpis ze zdravotní dokumentace Ordinace Milovice. Pondělí : 12.30-17.00: 17.00-18.00. Objednáváme pacienty k těmto prohlídkám: vstupní prohlídka preventivní prohlídka diabetologická prohlídka těhotenská prohlídka výpis ze zdravotní dokumentace

Ceník od 1

Vstupní (výstupní) prohlídka do zaměstnání 500 Periodická prohlídka do zaměstnání 400 Vyšetření pro zdravotní průkaz, profesní průkaz 450 Kombinace prohlídka do zaměstnání + potravinářský průkaz 600 Výpis ze zdravotní dokumentace pro lékaře zaměstnavatele, k proplacení 30 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207

Formuláře ke stažen

Výpis ze zdravotní dokumentace po tobě závodní lékař může ( a nemusí ) vyžadovat. Dozví se z ní totiž mnohem víc informací , než z klasické vstupky. U zaměstnání ,kdy pracuješ v noci , chladu , nebo je práce více fyzicky náročná je to téměř běžná praxe Vstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele 700 Kč. Periodická prohlídka do zaměstnání 700 Kč. Prodloužení řidičského průkazu (nad 65 let) 400 Kč. Zbrojní průkaz 700 Kč. Zdravotní průkaz 300 K Výpis ze zdravotnické dokumentace 300 K. Výpis ze zdravotní dokumentace: 100 Kč: Výpis ze zdravotní dokumentace do druhého dne: 300 Kč: Vystavení duplikátu PN, paragrafu apod. 100 Kč: Potvrzení pro sportovní akce (tábory) 100 Kč: Vystavení potvrzení pro ÚP: 100 Kč: Posouzení způsobilosti práce dobrovolného hasiče: 200 Kč: Kopírování dokumentace. Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč Prohlídka do zaměstnání 600 Kč Potvrzení zdravotní způsobilosti, hasiči neprof. 600 Kč Brigády - studenti, práce s dětmi (tábory) 200 Kč Vyšetření na řidičský průkaz 600 Kč Vyšetření na řidičský průkaz nad 65 let věku 400 Kč Vyšetření na zbrojní průka

Sportovní prohlídka vstupní /opakovaná/ před akcí: 300 / 200 / 100 Kč: Pracovně lékařská prohlídka: 300 Kč: Jiné potvrzení o zdravotním stavu: 50 Kč: Výpis ze zdravotní dokumentace: 250 Kč: Pořízení kopie zdravotní dokumentace: 250 Kč + 2 Kč za stránk (vstupní prohlídka, preventivní prohlídka po 65. roce věku) 400,-- Kč. Zdravotní způsobilost pro zaměstnavatele. 400,-- Kč. Výpis ze zdravotní dokumentace Vstupní prohlídka do zaměstnání. 500 Kč. Periodická prohlídka do zaměstnání. 450 Kč. Výpis ze zdravotní dokumentace. 200 Kč. Vstupní prohlídka do zaměstnání: 650 Kč: 650 Kč: u neregistrových nutný výpis ze zdravotní dokumentace: Potvrzení pro řidičský průkaz: 400 Kč: 1500 Kč: u neregistrových nutný výpis ze zdravotní dokumentace: Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku: 300 Kč: 1500 K Prohlídka sportovce - vstupní, periodická. 400 Kč. Prohlídka pro vystavení ZP* 300 Kč. Výpis ze zdravotní dokumentace - výpis pojistky, výpis z dokumentace

Zmatky kolem nové úhrady za vstupní lékařskou prohlídku

výpis z lékařské dokumentace, krátká zpráva, nález (admin.úkon) 60,- Kč. vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace lékařem 200,- Kč. opis hospitalizačního chorobopisu dle rozsahu dokumentace 200-800,-Kč. posouzení či vypsání pojistné události 260,- Kč. opis operačního protokolu, propouštěcí zprávy 150,- K Výpis ze zdravotnické dokumentace. 250 Kč. Vyšetření pro pojišťovnu. 300 Kč. Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele kategorie 1. 350 Kč. Zbrojní průkaz. 800 Kč. Svářečský průkaz. 800 Kč. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (tyto výkony nehradí zdravotní pojišťovna) • Prohlídky pracovně lékařské péče - pouze u pracovní kategorie 1 ( vstupní, výstupní, periodická prohlídka, vyšetření před pracovní cestou do zahraničí ) - nutný výpis ze zdravotnické dokumentace 400,- Kč • Vyšetření před nástupem na profesní školení, kurz Vstupní prohlídka: výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře ne starší než 90 dn í Při výstupní prohlídce není potřeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, posuzuje se aktuální zdravotní stav Služby nehrazené ze zdravotního pojištění poskytované na přání pacienta - ceník platný od 1.1.2020 (platby jen v hotovosti) Sterilní jednorázová zrcadla.....65,-Kč. Poplatek za nadstandardní služby.....350,-Kč /6 měs

výpis ze zdrav. dokumentace pro pojišťovnu nebo uzavření pojištění : 500 Kč : Prohlídka na zbrojní průkaz : 400 Kč: Zdravotní prohlídka na řidičský průkaz - vstupní : 300 Kč: Zdravotní prohlídka na ŘP- obnova řidič. průkazu: 300 Kč: Výpis ze zdravotní dokumentace : 200 Kč: Potvrzení pro úřady: 50 K Vstupní prohlídka a periodické prohlídky do zaměstnání 300 Kč. Vyšetření na řidičský průkaz. 400 Kč. Kontrolní prohlídka řidičů ( v 65, 68 letech a dále á 2 roky), rozšíření ŘP. Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta či zaměstnavatele Výpis ze zdravotní dokumentace 300,-Výpis a potvrzení pro účely pojišťovny 400,-Vstupní, periodická , mimořádná, výstupní prohlídka do zaměstnání 500,-Potvrzení k přihlášce na VŠ 200,-Potvrzení o zdravotním stavu 300,-Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 300,

Vstupní prohlídka do zaměstnání 500 Kč. Vyšetření na řidičský průkaz: 500 Kč: Potvrzení pro ŘP důchodci: 250 Kč: Vyšetření pro zdravotní průkaz: 350 Kč (student 150Kč) Prodloužení zdravotního průkazu: 100 Kč: Výpis ze zdravotní dokumentace na vlstní žádos Kopie dokumentace zprávy/jedna strana 5 Kč (na žádost pacienta) Výpis nebo opis zdravotní dokumentace 1. 350 Kč (půlhodina) Výpis ze zdravotní dokumentace - záloha 350 Kč . Výpis ze zdravotní dokumentace 2. 400 Kč (a další půlhodiny

Vstupní prohlídka do nového zaměstnání Finance

prohlídka na řidičský průkaz : 500 Kč ( důchodci 300 Kč ) prohlídka na zbrojní průkaz : 600 Kč : profesní průkaz : 300 Kč : výpis ze zdravotní dokumentace : 200 Kč : lékařská zpráva před lázeňským pobytem : 400 Kč : lékařská zpráva pro rekondiční pobyt : 100 K Vstupní prohlídka brigáda: 200 Kč: Vyšetření pro profesní průkazy (svářeči, elektro, sportovní činnost...) 300 Kč: Vyšetření, vystavení zdravotního průkazu: 300 Kč: Zpráva o úrazu pro pojišťovnu: 200 Kč: Zpráva o vedení pracovní neschopnosti pro pojišťovnu: 300 Kč: Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní. Vstupní prohlídka do zaměstnání. Závodní preventivní prohlídka. Přerušení těhotenství mimo zdravotní indikaci. Ostatní vyšetření ve shora uvedeném rozsahu. Na zdravotní průkaz včetně vystavení . 500,- Kč. 2. Vyšetření před nástupem na brigádu. 500,- Kč. 3. Vyplnění formuláře pro odškodnění úrazu. 200. Vstupní prohlídka do zaměstnání 500,- Kč Výpis pro zařízení sociálních služeb DPS, domovy důchodců 150,- Kč. Výpis ze zdravotní dokumentace 250,- Kč . Vyplnění úrazové pojistky, výpis pro pojišťovny 300,- Kč.

Lékař Hrabůvka

Platba u lékaře: V ordinaci si klidně mohou říct o

Zdravotní dokumentaci nebo alespoň výpis ze zdravotní dokumentace Moje ambulance - mapa Moje Ambulance Společnost Moje Ambulance zajišťuje vstupní, periodické i výstupní lékařské prohlídky pro naše zaměstnance. Vstupní prohlídka musí být provedena ještě před datem nástupu - pokuste se tedy objednat na co. Vstupní prohlídka do zaměstnání: 500 Kč: Výpis ze zdravotní dokumentace: 250 Kč: Vyšetření na řidičský průkaz - skup A,B: 500 Kč - ostatní skupiny : 500 Kč - (pro pacienty neregistrované a bez poj. v ČR) 1.500 Kč: Vyšetření na řidič. Průkaz - důchodci: 400 Kč: Vyšetření před interrupcí, estetická medicina.

Video: Vstupní prohlídka u obvodního lékaře? Poradna Trendy

Podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta, výpis z dokumentace pro životní pojistku : 450 Kč: Zpráva pro policii, soudy, apod. (20 min.) 300 Kč: Komplexní vyšetření praktickým lékařem - vstupní prohlídka (je vyšetřen poprvé) 731 Kč: 841 Kč + administrativní výkon: 150 Kč: 150 Kč: CELKEM: 881 Kč: 991 K Výpis ze zdravotní dokumentace (do 14 dnů) 50,-Výpis ze zdravotní dokumentace (na počkání) 150,-Potvrzení přihlášky na VŠ : 100,-Zpráva pojišťovně při uzavření pojistky: 200,-Zpráva pojišťovně o úrazu : 150,-Posudek o bolestném : 150,-Zpráva pro rekreační a rekondiční pobyt: 150, Vstupní / výstupní prohlídka do zaměstnání: 350 Kč: Řidičský / zbrojní / profesní průkaz: 300 Kč: Zdravotní průkaz na dobu neurčitou: 300 Kč: Zdravorní průkaz na dobu určitou: 200 Kč: Potvrzení ke studiu na VŠ / SŠ: 150 Kč: Výpis ze zdravotní dokumentace: 100 Kč: Administrativní úkony: 50 K Vstupní prohlídka do zaměstnání; 300. Posouzení schopnosti řízení motorových vozidel. 500. Prodloužení či rozšíření řidičského průkazu. 500. Výpis ze zdravotní dokumentace. 300. Potvrzení svářečského průkazu. 300. Potvrzení pro studium. 50. Vystavení zdravotního potravinářského průkazu . 350 Vstupní prohlídka do zaměstnání. 300,-2. Prohlídka pro sportovní aktivity apod. 150,-3. Potvrzení zdrav.způsobilosti ke studiu. 100,-4. Návrh bolestného, zdravotní posudek a výpis (pojišťovna a jiné) 150,- - 200,-5. Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu (dle rozsahu) 150,- - 300,-

 • Nulova matice.
 • Mag magazin.
 • Polyfonie vznik.
 • Úsv zkratka.
 • Škoda rapid spaceback 1.2 tsi 81kw bazar.
 • Grand theft auto v cz.
 • Raquel welchová manželé.
 • Draxmoor cena.
 • Polepy kymco.
 • Iihf u20 2020 vstupenky.
 • Kolečkové brusle pánské k2.
 • Obrat plachetnice.
 • Zdravotní služby.
 • Čalouněná manželská postel s úložným prostorem.
 • Prezident snow.
 • Kostým na poslední chvíli.
 • Řetízky pro sestry.
 • Duchu svatý přijď sestup mezi nás akordy.
 • Emp shop de.
 • Dětská stolička k umyvadlu.
 • Batman dark knight rises.
 • Šroub v řezu.
 • Nejlepší lak na dřevěnou podlahu.
 • Gmail zobrazeni priloh.
 • Dibond desky praha.
 • Letiště líně u plzně.
 • Telefonní předvolby německo.
 • Philips gc4527 00 azur performer plus heureka.
 • Jiu jitsu havířov.
 • Ekzem okolo oci pricina.
 • Citáty o dětech exupery.
 • Kdo ma umele zuby.
 • Čvs volejbal.
 • Cukani svalu v brise.
 • Tcm 035.
 • Orion sklo.
 • Prodám mince numismatika.
 • Rc buggy spalovací.
 • Animated video online maker.
 • Ďábel nosí pradu online cz bombuj.
 • Dětské chytré hodinky recenze.