Home

Obsah obdélníku

Video: Obdélník: obsah a obvod — online výpočet, vzore

Obsah a obvod obdélníku. Obdélník je čtyřúhelník, jehož všechny vnitřní úhly jsou pravé. Protilehlé strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé. Úhlopříčky jsou stejně dlouhé, navzájem se půlí, ale nejsou na sebe kolmé. Vzorce. a, b: strany: o: obvod: k o Obsah obdélníku je velikost plochy, kterou obdélník zabírá. Vypočítáme ji tak, že vynásobíme délku jedné stran délkou druhé, sousední, strany. Platí tak, že obsah obdélníku je roven a · b. Ještě jednou celé přehledně obdélník, obsah obdélníku, obvod obdélníku. Obvod obdélníku. Obsah obdélníku. Obdélníková úhlopříčka. Poloměr kružnice opsané obdélníku Pro výpočet obsahu obdélníku je zapotřebí znalost délky jeho dvou stran.Obdélník je rovinný útvar, který má vždy protilehlé strany stejné délky a strany sousední jsou různé délky. Pokud by byly sousední (resp. všechny) strany stejně dlouhé, jednalo by se o čtverec. Obsah obdélníku je pojem označující velikost plochy, který obdélník zaujímá

K výpočtu obsahu obdélníku a čtverce potřebujeme znát jejich rozměry. STRANA a: OBVOD o: OBSAH S: 6 cm: cm: cm 2: cm: 40 cm: cm 2: cm: cm: 64 cm 2: 5 dm: dm. Úvod Matematika Obvod a obsah obdélníku Obvod a obsah obdélníku. Obvod obdélníku vypočítáme jako dvojnásobek součtu strany A a strany B. Obsah obdélníku je veličina, která vyjadřuje velikost jeho plochy. Obsah obdélníku vypočítáme jako součin strany A a strany B. Zadání údajů pro výpoče Obvod obdélníku O = 2 × (a + b) [m] Plocha obdélníku P = a × b [m²] Úhlopříčka obdélníku u = √ a² + b² [m] Úhel obdélníku: tg α = b / a [º] + další zpětné vzorce: www.wikina.cz/a/Obdélní Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, uhlopříčku obdélníku a poloměr kružnice opsané, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačka nejen delky a plochy

Finanční gramotnost (slovní úlohy, 1

Plocha bytu (obsah obdélníku) je tedy 69 metrů čtverečních. Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod . Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod. obsah obdélníku (a*b) o : obvod obdélníku (součet všech stran, tedy 2*a+2*b) Vlastnosti obdélníku . Protilehlé strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé. Všechny vnitřní úhly obdélníku jsou pravoúhlé Obvod obdélníku. Pro výpočet obvodu obdélníku je zapotřebí znalost délky všech jeho stran. U obdélníku platí, že jeho protilehlé strany jsou stejně dlouhé, takže stačí znalost délky dvou sousedních stran. Pokud by byly sousední (resp. všechny) strany stejně dlouhé, jednalo by se o čtverec Obsah obdélníku, (S): Výpočet online. a = b = S = 9. Vzorce obsahu rovnoběžníku 9.1. Vzorec obsahu rovnoběžníku přes strany a úhly. a, b - strany rovnoběžníku

Obdélník — Matematika

Obsah a obvod lichoběžníku Lichoběžník je rovnoběžník, který má jednu dvojici rovnoběžných stran. Rovnoběžné strany se nazývají základny, různoběžné ramena K výpočtu obsahu obdélníku a čtverce potřebujeme znát jejich rozměry. STRANA a: STRANA b: OBVOD o: OBSAH S: 4 cm: 5 cm: cm: cm 2: 7 cm: cm: cm: 70 cm 2: 3 dm.

Obdélník - vzorce pro obvod obdélníku, obsah obdélníku

 1. Obvod a obsah. délka videa 11:00. Při venčení školníkova psa se Kája naučí odvozovat vzorce pro výpočet obvodu čtverce, obdélníku, lichoběžníku a trojúhelníku na příkladu budov a jejich tvarů
 2. Vzdělávací oblast: matematika - procvičování - obvod a obsah geometrických útvarů Metodický list / anotace: pracovní list - žáci rozlišují pojem obvod a obsah a v zadaných úlohách využívají dovednosti výpočtu obvodu a obsahu obdélníku a čtverce
 3. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.
 4. Jak vypočítat obsah obdélníku. Obdélník je čtyřúhelník, jehož všechny úhly jsou pravé a protilehlé strany mají stejnou délku. Vše co musíte udělat pro výpočet jeho obsahu je vynásobit délku šířkou. Chcete-li se to naučit i jiným způsobem,..
 5. Vlastnosti. Vzájemně protilehlé strany jsou rovnoběžné a mají shodnou délku.; Úhlopříčky obdélníka se půlí a jsou stejně dlouhé.; Obdélník má kružnici opsanou se středem v průsečíku úhlopříček a poloměrem rovným polovině délky úhlopříčky.; Obdélník obecně nemá kružnici vepsanou - výjimkou je pouze speciální případ obdélníka - čtverec

Obsah obdélníku se spočítá jako strana [a] x strana [b] Celý vzorec pro obsah obdélníku: [S] = a × b. Délka strany [a] Délka strany [b] VYPOČÍTAT. Související kalkulačky. Zobrazit všechny kalkulačky. Další zajímavé články o dřevostavbách. Veletrh bude! Nenechte si ujít první stavební veletrh v online prostřed planimetrie, obsah trojúhelníku, obsah obdélníku, vzorce, vztahy, obsah čtverce, obsah lichoběžníku, obsah kružnice, obsah rovnoběžník

Obvod a obsah obdélníku. Úhlopříčka 260m a jedna strana 150 m; Opsaná Vypočítejte obvod kružnice opsané trojúhelníku o stranách 203, 207, 240. Vypočítejte 22 Vypočítejte obsah kruhu, který má stejný obvod jako je obvod obdélníku vepsané kružnici o poloměru r 9 cm tak, že jeho strany jsou v poměru 2 ku 7. Obdélník. Obvod obdélníku. Obvodem obdélníku rozumíme součet délek všech čtyř stran obdélníku. Obdélník má vždy dvě a dvě strany stejně dlouhé; pokud má stejné všechny čtyři strany, jedná se o čtverec. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obvod obdélníku, označíme o, je roven . o= a+b+a+b nebo o= 2.

obdélníku a trojúhelníku. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Autor Mgr. Romana Nečasová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Třída 3. - 4 Obdélník a základní vzorce pro výpočet obdélníka. Především prakticky, jednoduše, stručně a názorně Obsah obdélníku Od: gtel 13.05.20 13:07 odpovědí: 11 změna: 13.05.20 17:55. Dobrý den, prosím Vás, dokázal by mi zde někdo pomoct s touto úlohou?: V obdélníku o obvodu 50 cm je strana a o 7 cm delší než strana b. Urči jeho obsah. Já si vůbec nevím rady. Děkuji Jak vypočítat obsah obdélníku z délky uhlopříčky a poměru stran? Obdélník má úhlopříčku délky půl metru. Určete jeho obsah v metrech čtverečních, jestliže poměr stran je 2 : 1. Takhle zní úloha, mohl by mi prosím někdo popsat postup jak takovouhle slovní úlohu vypočítat

Obvod a obsah obdélníku - výklad, procvičení, pracovní listy Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací období 2. Předmět Matematik Vypočítej obsah obdélníku o stranách -a- = 12 cm , -b- = 5 cm. 60 cm. 17 cm. 29 cm. Ve které řadě jsou všechny obrazce se stejně dlouhými stranami ? Obdélník, čtverec, ovál. Krychle, čtverec, rovnostranný trojúhelník. Krychle, čtverec, rovnoramenný trojúhelník. Vypočítej stranu čtverce, když jeho obsah je 25 cm. 4 cm.

Obsah obdélníka S = a . b Úhlopříčky obdélníka : a) jsou shodné ; b) navzájem se půlí. Průsečík úhlopříček je středem : a) souměrnosti; b) kružnice obdélníku opsané. Obdélník je osově souměrný. Má dvě osy souměrnosti - osy protějších stran Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

3 Jak se počítá obsah obdélníku. U obdélníku je postup výpočtu obsahu stejný jako u čtverce. Jediný rozdíl je v tom, že strany obdélníku nejsou stejné. Musíme vynásobit dvě strany obdélníku s rozdílnou délkou. a, b = délka strany obdélníku. Vzorec: S = a x objem/obsah/obvod/povrch. Pro výpočet obsahu (S) a obvodu (O) obdélníku je třeba zadat alespoň dva rozměry obdélníku, například stranu (a) a stranu (b). Systém po stisknutí tlačítka Vypočítej spočítá obsah (S) a obvod (O) výsledného obdélníku. Zároveň hodnoty obdélníku převede do výpočtu prostorového kvádru Tučně vyznačené číslo určuje obsah obdélníku. Pokud máme daný obvod obdélníku 15 cm, jaké rozměry bude mít obdélník, aby měl co největší obsah? Odhadněte, potom vymodelujte na obrázku. Pohybujte bodem L a najděte, kdy bude mít obdélník největší obsah. Jaké jsou rozměry takového obdélníku

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma! Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč Prezentace vhodná k samostudiu i k podpoře přímé výuky. Obsahuje opakování základních vlastností rovinného útvaru - obdélníku - a především vyvození vzorce pro výpočet obsahu obdélníku. Součástí jsou také jednoduché úvodní příklady k procvičení použití vzorce v praxi. Očekávaný výstup: určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: čtverec, obdélník, obvod, obsah, matematika a její aplikace. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita. Slovní úlohy - obsah a obvod (čtverec a obdélník) V příloze je k dispozici PDF soubor s příklady na procvičování výpočtu slovních úloh (obvod a obsah - čtverec a obdélník)

Obsah trojúhelníku — Matematika

Obsah obdélníku - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

Kalkulátor - plocha = obsah obdelníku a úhlopříčka (diagonal) - zadej hodnoty V jakých jednotkách (units) bude zadáno, v takových bude výsledek, ale jednotkách plošných². Zadání potvrďte ENTER, nebo použíjte zvyšovací šipky. a strana b strana Výsledek Vypočtěte délku hřiště, obvod a obsah je-li 1 strana hřiště 25m. Povrch a objem kvádru Obsah čtvercové podstavy kvádru je Sp = 36cm (čtverečních) výška v = 80mm. Určitě jeho povrch a objem. Obdélník - opsaná Délky stran obdélníku jsou v poměru 1: 3. Poloměr kružnice opsané obdélníku je 10 cm. Vypočítejte jeho. 7.2. Rovinné obrazce, obvod a obsah obdélníku a čtverce Pojmy: bod - nejmenší geometrický útvar, značí se velkými písmeny, znázorňujeme jej malým křížkem a písmenem přímka - je určena dvěma různými body, např. A a B, zapisuje se ↔AB přímky se označují malými písmeny, většinou začínáme od p, q, r,

Obvod a obsah čtverce a obdélníku. Žák si uvědomí rozdíl mezi pojmem obvod a obsah. Na názoru vyvodí vzorce. Vyřeší slovní úlohy na výpočet obvodu a obsahu obdélníka a čtverce. Pracuje s daty v tabulce Známe-li obsah obdélníku, pak nejmenší jeho obvod (ze všech možných variant) tvoří rovněž čtverec. Obsah (plocha) a obvod čtverce. obvod o = 4*a obsah S = a 2 délka úhlopříčky u = a*√2 poloměr kružnice opsané (vnější) r1 = u/2 poloměr kružnice vepsané (vnitřní) r2 = a/2

OBVOD A OBSAH ČTVERCE - Luštěnk

Obsah obdélníku základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 2. období Statistik Obdélník ­ obsah a obvod Předmět: Matematika Ročník: 6. ročník Tematický okruh: Obsahy a obvody Anotace: 1. Jednotky obsahu ­ opakování 2. Obsah ve čtvercové síti 3. Odvození vzorce 4. Příklady ­ vzorový a další cvičení s výsledky 5. Vzorec pro obvod obdélníku 6 Obsah, obvod: vzorce, principy (střední) 27 Zadání. Typicky zabere: 8 min. Ukázka Obsah trojúhelníku můžeme vypočítat na základě znalosti: obvod obdélníku o stranách délky . obsah rovnoběžníku se stranou a příslušnou výškou . obvod kruhu o poloměru Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Vypočítat obvod a obsah obdélníku na JakSpočítat

Obsah čtverce a obdélníku K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Hledání chybějící délky strany při zadaném obsahu K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Obvod. Nauč se. Úvod do obvodu (otevře okno Jak vypočítat obsah obdélníku? Od: karel77 18.01.16 13:57 odpovědí: 3 změna: 18.01.16 15:30 Dobrý den,prosím vás chci se na něco zeptat: Jak spočítáme obsah obdélníku,jestliže známe jen jednu stranu Cvičení: Obsah čtverce a obdélníku. Toto je aktuálně vybraná položka. Výpočet strany ze zadaného obsahu . Cvičení: Hledání chybějící délky strany při zadaném obsahu. Počítání čtverečních jednotek a odvození vzorce pro obsah

Geometrická interpretace algebraických výrazů

OBDÉLNÍK: obvod, plocha, obsah (vzorec a on-line výpočet

Stejně jako v případech výše, kdy může mít jehlan podstavu čtverce nebo obdélníku, stačí doplnit vzorec pro výpočet povrchu trojúhelníku do vzorce pro výpočet objemu jehlanu. Obsah trojúhelníku se počítá stejně pro pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný i obecný trojúhelník Obvod a obsah - pracovní list. Žáci mají za úkol řešit pět úloh zaměřených na výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, výpočet obvodu a obsahu rovinného útvaru ve čtvercové síti a zakreslení rovinného útvaru daného obsahu do čtvercové sítě

Obdélník - výpočet stran, obvodu, obsahu, úhlopříčky

Obvod obdélníku je 56 cm. Určete obsah obdélníku. 22) 1 m2 ocelového plechu o tloušťce 3 mm má hmotnost 24 kg. Vypočítejte hmotnost kruhové desky o poloměru 1,2 m, zhotoveného z tohoto plechu. 23) Kolem bazénu s obdélníkovým dnem s rozměry 25 m a 12 m byl vytvořen pás ze čtvercových betonovýc Vzdálenost vrcholu A trojúhelníku od vrcholu L obdélníku je označena x2. Vzdálenost bodu M od vrcholu C trojúhelníku je označenqa y1 a vzdálenost M od vrcholu L obdélníku je y2. Dále si symbolem S označíme obsah trojúhelníku ABC, S1 bude obsah trojúhelníku BCM a S2 bude plocha trojúhelníku ACM Obdélníková zahrada má délku 57 ma šířku 42 m. Vypočítej, o kolik m2 se zmenší její plocha, pokud se ohradí okrasným plotem, který má šířku 60 cm. Obvod rovnoběžníku měří 2,8 m. Délka jedné jeho strany se rovná jedné sedmině celého obvodu

Match the items on the right to the items on the left. Check . 2(a+b Obsah obdélníku vypočteme podle vzorce S = a·b, kde a, b jsou délky stran obdélníka. Obsah trojúhelníku vypočteme podle vzorce S = c·v c /2, kde kde v c je výška patřící ke straně c, tedy vzdálenost vrcholu C od přímky, na které leží strana c. Tato vzdálenost se určuje na kolmici k přímce, na které leží strana c Určete obsah obdélníku. 5. Kolik kilometrů ušel voják, který udělal 2569 kroků? Jeden krok je dlouhý 0,75 m. 6. Každý člověk má spotřebovat kromě brambor 7,65 kg zeleniny za měsíc. Kolik kg zeleniny má spotřebovat čtyřčlenná rodina za rok? 7. Dodávkové auto naložilo 10 beden po 25 kg. 1000 krabic po 200g.

3. Vypočítejte obvod obdélníku se stranou a = 25 dm, když je dáno S = 12,5 m2. 4. Vypočítejte obsah obdélníku se stranou a = 3,2 cm, když je dáno O = 12 cm. 5. Pokoj má rozměry 5 m a 3,5 m. Kolik bude stát koberec do pokoje, jestliže 1 m2 stojí 220 Kč. 6. Pole má tvar obdélníku s rozměry 720 m a 290 m. Na 1 m2 je třeba 18. 17. Úhlopříčky obdélníku o délce 12 cm svírají úhel ( = 60°. Vypočítej obvod obdélníku. Řešení: Obvod obdélníka je 32,8 cm. 18. Vypočítej obsah obdélníku je-li dáno b = 8 cm, úhel BSC = 80°, S je průsečík úhlopříček. Řešení: Obsah obdélníku je 76,2 cm2. 19 Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. J.A.K. Úvod | Matematika | Obsahy. Obsah Jaký obsah mají tyto obdélníky, jestliže jeden čtvereček je 1 cm²?. Obsah obdélníku je . 12. cm². Obsah obdélníku je . 6 cm². Počet čtverečků je 12 Obvod, obsah, objem II. Blok, který má za úkol nás seznámit především s výpočty obsahů různých útvarů (včetně zavedení Heronova vzorce), řezy těles. Jako bonus se dozvíme něco i něco o fraktálech. Plochy diagonálami vytvořených trojúhelníků v obdélníku jsou stejn.

Matematika - Obvod a obsah - Logico Piccolo Mutabene

Obvod, obsah, povrch a objem skolaposkole

Jeho zahrada má tvar obdélníku o stranách 20 m a 16m. Kolik kusů tújí bude muset zakoupit, jestliže budou od sebe vzdálené 80 cm? Kolik za všechny túje zaplatí, jestliže se prodávají po 45 Kč? Obvod zahrady je m. Celkem musí zakoupit tújí. Jejich cena bude Kč Výpočet obvodu a obsahu čtverce online test pro ZŠ: Vypočítej obvod čtverce, je-li délka jeho strany 8 cm. Obvod čtverce je cm; Vypočítej obsah čtverce, je-li délka jeho strany 8 cm

Fibonacciho posloupnostRovnoběžník, kosodélník, obsah a obvod, strany, úhly

ítej obsah obdélníku, jeho~ strana a má délku 5cm a strana b má délku 8cm. S = a . b S = 5 . 8 S = 40 cm2 Pro chytré hlavy: Obvod obdélníku je 14 metro, jedna jeho strana má délku 2 metry. Vypo ítej délku druhé strany obdélníku. (Nejprve si obdélník na rtni.) o = 2 . ( a + b) 2 14 = 2 .(2+ b) 14 = 2. ( 2 + 5) 2 b= 5 c Obsah obdélníku je velikost plochy, kterou obdélník zabírá. Vypočítáme ji tak, že vynásobíme délku jedné stran délkou druhé, sousední, strany. Platí tak, že obsah obdélníku je roven a· b. Ještě jednou celé přehledně

Obsah obdélníku Obsahem obdélníku rozumíme velikost plochy, kterou obdélník zabírá. Obdélník má vždy dvě a dvě strany stejně dlouhé; pokud má stejné všechny čtyři strany, jedná se o čtverec. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obsah obdélníku, označíme S, je roven S = a . 1) Určete délku stran obdélníku, je­li obvod 38 cm a obsah 84 cm . 2 2) vypočítejte obsah koosčtverce, je­li délka jeho strany a = 4,3 cm a poloměr vepsané kružnice = 1,2 cm. 3) Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512 cm OBVOD A OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU. 6 Nadání je třeba rozvíjet / reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025 a) Seřaď obrazce podle velikosti a jejich obvodů (od největšího po nejmenší) a vylušti tajenku:. Materiál je určen k procvičení výpočtů obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. Žáci hravou formou přiřazují správné výsledky. Určeno pro skupinovou práci. Očekávaný výstup: určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu Obvody a obsahy čtverců a obdélníků.doc KUČEROVÁ, Radomíra. Obvody a obsahy čtverců a obdélníků. 4. Vypočítej obvod a obsah obdélníku se stranami 9 dm a 6 dm. 5. Vypočítej obvod a obsah obdélníku se stranami 16 cm a 24 cm. 6. Vypočítej obvod a obsah obdélníku se stranami 7 dm a 36 cm. 7. Vypočítej obvod a obsah obdélníku se stranami 5 m a 45 dm. 8. Vypočítej obvod a obsah obdélníku se stranami 4 dm a 27 cm

Obdélník, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopříčk

Funkce může dále vracet nějakou hodnotu. Opusťme náš příklad s pozdravem a vytvořme tentokrát funkci, která nám spočítá obsah obdélníku. Tento obsah ovšem nebudeme chtít pouze vypsat, ale budeme ho chtít použít v dalších výpočtech. Proto výsledek funkce nevypíšeme, ale vrátíme jako návratovou hodnotu Obsah - vzorec. Obsah čtverce. Obsah obdélníku. Obsah trojúhelníku. Obsah kruhu. Další používané jednotky obsahu Ar. Ar (a) z latinského area je jednotkou plošného obsahu, která se využívá především při měření velikosti stavebních parcel, zemědělské či lesnické půdy, a podobně Velikost stran v obdélníku je v poměru 4 : 7 a jeho obvod je 154 cm. Urči obsah obdélníku. (5 body) Velikosti hran kvádru jsou v poměru 1 : 5 : 6. Součet délek všech hran je 192 cm. Vypočti celkový povrch kvádru. (5 body) Obsahy pěti lichoběžníků jsou v poměru 4 : 7 : 9 : 10 : 13

Obvod obdélníku - postup výpočtu, vzorec, kalkulačka a vide

Nyní použiji vzorec pro obsah trojůúhelníka, to je základna krát výška děleno dvěma. Obsah každého z těch dvou trojúhelníků je tedy ½ ut a obsah čtverce je tedy ut. tím jsem dostal systém dvou rovnic pro dvě neznámé u a t, jednu z nich kvadratickou: u = 2t OBSAH (ČTVERCE NEBO OBDÉLNÍKU) = obsah je to, co je uvnitř, spočítáme tedy kolik čtverečků je v celém čtverci/obdélníku. Např. Obsah je 9. OBVOD = obvod je to, co je okolo, musíme tedy počítat dílky okolo celého čtverce/obdélníku. Např. Obvod je 12 Základy Obvod a obsah obdélníku. Program vypočítá a vypíše obvod a obsah obdélníku ze dvou celočíselných velikosti stran \( a \), \( b \) podle známých vzorců

PPT - EUKLIDOVY VĚTY A PYTHAGOROVA VĚTA PowerPoint

Vypočítat obsah obrazc

Jeho obsah vypočítáme tak, že si představíme plášť rozbalený jako obdélník, kde jedna strana tohoto obdélníku je výška a druhá strana je obvod kruhu, který tvoří podstavu. Poroto povrch válce o poloměru podstavy \(r\) a výškou \(v\) vypočítáme jako 6) V místnosti je podlaha tvaru obdélníku s rozměry m a ,m, je třeba položit nové linoleum. Kolik metrů čtverečných musíme koupit a kolik Kč zaplatíme za linoleum, když metr čtverečný stojí , -Kč? 7) Při sázení brambor se spotřebuje kg sadby na ha. Vypočítejte hmotnost sadby potřebné na osázení čtvercovéh Rovnoběžník je útvar, který je podobný obdélníku, ale má dvě protější strany zkosené, viz obrázek pod tímto odstavcem. Obvod rovnoběžníku je jednoduchý a v zásadě stejný jako u obdélníku: O=2a+2b, nicméně obsah už je trošku zajímavější.Abychom spočítali obsah rovnoběžníku, musíme z něj udělat obdélník, jinak to nepůjde

Obsahy a objemy

Vzorec výpočtu obsahu obdélníku - Vzorce Matematik

Obvod a obsah čtverce a obdélníku Pracovní list zaměřený na výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, slovní úlohy ID: 1267793 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 5th Age: 10-12 Main content: Obsah, obvod, čtverec, obdélník Other contents: Add to my workbooks (1) Download file pdf Add to Google Classroom. dnes si zopakujeme obvod a obsah čtverce a obdélníku. vzorce: čtverec: o = 4 . a S = a . a pro zábavnější zopakování zde. obdelník: o = 2 . a + 2 . b = 2 . (a + b) S = a . b pro zábavnější zopakování zde do sešitu na geometrii (modrý) si vypočítej Obvod a obsah čtverce, obdélníku 1) Vypočtěte obvod a obsah čtverce: a = 12cm 2) Vypočtěte stranu a obsah čtverce, jehož obvod je 60cm 3) Vypočtěte obvod a obsah obdélníku: a = 16cm, b = 12cm 4) Jana vyrábí prostírání ve tvaru čtverce o straně 20 cm. Kolik centimetrů stuhy potřebuj

Obsah, obvod - Procvičování online - Umíme matik

Kruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Obvod kruhu je 21,4 cm a obsah je 36,3 cm2. 2. Poloměr kruhu je 8,7 cm a obsah je 237,7 cm2. 3. Poloměr kruhu je 6,3 cm a obvod je 39,6 cm. 4. Kruh má obsah 176,625 cm2, což je 47,1 % z obsahu obdélníku. 5. Průměr kola je 70 cm. 6. Z jednoho plechu se. Rovinné obrazce - obvod a obsah čtverce a obdélníku - procvičování Vypočítej obvod a obsah čtverce: a) a = 12 m b) a = 8 cm 4 mm c) a = 32,8 dm d) a = 58 mm Vypočítej obvod a obsah obdélníku (pozor na jednotky): a) a = 12 m; b = 2,5 m b) a = 8 cm 9 mm; b = 25 m obsah obdélníku. obvod čtverce. obvod obdélníku. odvození obvodu a obsahu. prezentace. video. Zobrazit dokumenty autora. Obvod a obsah obdélníka a čtverce ve čtvercové síti. 165×. » Obsah obdélníku a rovnoběžníku #1 24. 01. 2020 19:04 — Editoval kare (24. 01. 2020 19:14) kare Zelenáč.

strana a obvod o obsah S 3,2 cm 32 cm 25 2cm Obdélník strana a strana b obvod o obsah S 3,5 cm 25 cm 29,4 cm 67,68 cm 10 cm 26 cm 2) Na záhonu ve tvaru obdélníku rostou narcisy. Záhon má rozměry 5 krát 7 metrů. a) Kolik květin je na záhonu vysazeno, pokud víme, že každá květina potřebuje 0,1 m2 Obvod kruhu, plocha kruhu, obsah kruhu. Pohotový výpočet parametrů kruhu a kružnice on-line. Nejlepší kalkulačka kruhu jakou jste kdy měli :-) Výpočet. Do libovolného pole vložte hodnotu - ostatní se dopočítají samy. Pokud v nějakém poli údaj změníte, zbylé se automaticky přepočítají Obvod a obsah čtverce a obdélníku. Pracovní list pro dvojice žáků Žáci se seznámí se základními vzorci pro výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xx-m-dum-8.ppt: Velikost: 444 KiB: Autor: Mgr. Iva Papežová. OBSAH Obsah trojúhelníku Obsah obdélníku Obsah čtverce Obsah kruhu Obsah lichoběžníku POVRCH Povrch kvádru Povrch krychle Povrch válce OBJEM Objem kvádru Objem krychle Objem válce. Author: klocova Created Date: 10/19/2015 11:45:01 AM. Obsah vybarvené části: S = obsah kruhu - obsah obdélníku..S = 78,5 - 48 = 30,5 cm2 Obvod vybarvené části = obvod kruhu..o = 2 π r = 2.3,14.5 = 31,4 cm. 2. Vypočítej obvod i obsah vybarvené části, když rozměry obdélníku jsou a = 5,5 cm, b = 50 mm. Vrchol trojúhelníku (bod C) leží ve středu strany b

 • Slovo veta.
 • Nová pec mapa.
 • Impregnace na kožené boty.
 • Ghana zajímavosti.
 • Těhotenské rifle hm.
 • Egypt obyvatelstvo.
 • Restaurace na zastávce praha.
 • Nejméně ohrožené biomy.
 • Autodesk eagle cz.
 • Nepřezkoumatelný znalecký posudek.
 • Skladana posuvna brana.
 • Nejlevnější dřevostavby na trhu.
 • Průmyslový odvlhčovač.
 • Šuplíky do potravinové skříně.
 • Suché nudle v nose.
 • Artroza a ledviny.
 • Jindřich iv. císař.
 • Vše nejlepší k narozeninám italsky.
 • Zapachajici moc u ditete.
 • Bohoslužby hradec králové.
 • Eminem the real slim shady download.
 • Znak české republiky popis.
 • Slovo veta.
 • Výplň zubu krizovka.
 • Simple keylogger.
 • Evropské vlajky.
 • Wicked film.
 • Zkouška z českého jazyka pro občanství.
 • Rekord v potápění bez přístroje.
 • Výroba tvrdého sýra.
 • Cesky strakac kralik na prodej.
 • Bratři ebenové noviny.
 • Jak žít bez přátel.
 • Skvrna před okem.
 • Hry s 10 měsíčním miminkem.
 • Dřevěné konstrukce fsv cvut.
 • Jeho děti.
 • Postoje žáků.
 • Zdravotní ústav praha očkování.
 • Závěsy dimout.
 • Trinidad scorpion moruga pěstování.