Home

Alodynie

Allodynia - Wikipedi

 1. Allodynia is a condition where pain is caused by a stimulus that does not normally elicit pain. For example, bad sunburn can cause temporary allodynia, and touching sunburned skin, or running cold or warm water over sunburned skin can be very painful
 2. vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: přecitlivělý, bolestivý vjem vyvolaný stimulem (podnětem), který normálně bolest nevyvoláv
 3. vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: nadměrná citlivost a reakce bolestivosti na podněty, které normálně bolest nevyvolávají (např. letmý dotek, mírné teplo), neuropatická boles
 4. Alodynie je typ bolesti, který je spojen s fibromyalgií a mají ji i někteří lidé s chronickým únavovým syndromem.Fibromyalgie, jejíž název vychází z latinských výrazu fibro neboli pojivová tkáň a dvou řeckých výrazů myo neboli sval a algos neboli bolest, je muskuloskeletální onemocnění charakterizované zejména bolestmi svalů, šlach a kloubů celého těla.
 5. Alodynie žádnou biologicky užitečnou funkci nemá, je zdrojem tělesných, duševních i sociálních útrap. Jak pro pacienty, tak pro jejich okolí je těžké pochopit, že takové obyčejné a neškodné věci mohou způsobit někomu bolest. Je to však skutečná bolest, podložená mnoha výzkumy, neznamená to, že jste citlivka či.
 6. alodynie. alodynie - bolest, která je vyvolána na kůži s patologickými změnami běžným drážděním. Uvádí se též jiný význam - stresová reakce organismu vyvolaná silnou bolestí alo-; -odyni

allodynie - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. Alodynie je označení pro nadměrnou bolestivou reakci, která u daného jedince vzniká při podnětech, které u ostatních bolest nevyvolají (např. pohmat na kůži)
 2. alodynie (medicína) nadměrná citlivost a reakce bolestivosti na podněty, které normálně bolest nevyvolávají (např. letmý dotek, mírné teplo), neuropatická bolest. Souvisijící slova. Synonym
 3. allodynie Co je allodynie ( medicína ) přecitlivělý, bolestivý vjem vyvolaný stimulem (podnětem), který normálně bolest nevyvoláv
 4. Allodynie může být v podstatě dvou typů: Povrchová alodynie, která se vyskytuje v kůži a sliznicích; proto vnímaná bolest je ve skutečnosti bolest povrchového typu. Tento typ allodynie se může diferencovat na: Mechanická alodynie, způsobená ne-nociceptivními mechanickými stimuly, takže obvykle nezpůsobují bolest
 5. alodynie Co je alodynie ( medicína ) nadměrná citlivost a reakce bolestivosti na podněty, které normálně bolest nevyvolávají (např. letmý dotek, mírné teplo), neuropatická boles

Allodynia is when pain is experienced despite there being no obvious cause for pain. It is thought to be related to a range of nerve conditions and does not relate to an oversensitivity to pain Alodynie. Vložil rozarka, St, 03/02/2010 - 11:12. Bolest vyvolaná podnětem, který za normálních okolností bolest nevyvolává. Pro psaní komentářů se musíte přihlásit; Komentáře Alodynie články a rady. Informace a články o tématu Alodynie. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Alodynie. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Alodynie. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Alodynie a buďte opět fit alodynie - bolest po podnětu normálně nebolestivém nebo; hyperalgézie - bolest nadměrná vzhledem k podnětu. Rozlišujeme 3 fáze onemocnění: akutní (zánětlivé) stádium, hyperémie, otok, končetina je teplejší než druhá, kůže lesklá, objevuje se do 2-8 týdnů po vyvolávající příčině, střední dystrofické. Allodynie ( starořečtina άλλος ALLOS druhý a οδύνη odúnē bolest) se vztahuje na střední bolesti senzibilizaci (zvýšená odezva neuronů) po normálně nebolestivé, často opakované, stimulace.Alodynie může vést k vyvolání odpovědi bolesti z podněty, které nejsou normálně vyvolat bolest. Teplota nebo fyzikální podněty mohou vyvolat alodynii, který.

alodynie - ABZ.cz: slovník cizích slo

ALLODYNIE Allodynia, Allodynien. Die Allodynie (lat.: Allodynia) bezeichnet eine Schmerzempfindung schon bei leichter, normalerweise nicht schmerzhafter Ber h rung (mechanisch statische oder dynamische Allodynie), W rme-(Hitze-) oder K lteapplikation (K lte-Allodynie) Hyperalgezie a alodynie jsou základním znakem chronické bolesti u fibromyalgického syndromu. Hyperalgezie je zvýšená vnímavost bolesti, přecitlivělost na bolest, může jít např. o tzv. zvýšenou odpověď na mechanické poranění tkáně nebo může být vyvolána též farmakologicky,. Prohlížení Publikační činnost akademických pracovníků FZS / FZS Research Outputs dle předmětu alodynie Přihlásit se. Digitální knihovna UPa.

Rubrika: Mechanická alodynie. Zdravotní problémy. 01 Alodynie = bolest, věděli jste to? od Pavla Růžičkov. Alodynie je bolest vyvolaná podnětem, který normálně bolest nevyvolá (např. dotykem, teplem). Dynamickou alodynii zjišťujeme pohybujícím se štětcem nebo smotkem vaty na kůži, statickou alodynii tlakem prstu nebo filamenta (viz obr. 1), termickou alodynii aplikací tepla nebo chladu What is allodynia? Allodynia is an unusual symptom that can result from several nerve-related conditions. When you're experiencing it, you feel pain from stimuli that don't normally cause pain Allodynie est lorsque la douleur est ressentie, bien qu'il n'y ait pas de cause évidente pour la douleur. On pense qu'il est lié à une gamme de conditions nerveuses et ne se rapporte pas à une hypersensibilité à la douleur. Il peut être causé par la migraine ou la fibromyalgie. Cet article explique les causes, le diagnostic et les options de traitement

L'Allodynie, qui signifie autre douleur, est une réponse exagérée à des stimuli autrement non nocifs et peut être statique ou mécanique.L'allodynie n'est pas une douleur douleur référée, mais peut se produire dans d'autres zones que celle qui est stimulée.C'est une dysesthésie.. Par exemple, une personne souffrant d'allodynie peut percevoir comme douloureuse une légère pression. allodynie (medicína) přecitlivělý, bolestivý vjem vyvolaný stimulem (podnětem), který normálně bolest nevyvolává. Souvisijící slov Allodynie est un symptôme inhabituel qui peut résulter de plusieurs conditions nerveuses liées. Lorsque vous rencontrez, vous ressentez une douleur à partir des stimuli qui ne provoquent pas normalement la douleur. Par exemple, en touchant légèrement votre peau ou se brosser les cheveux peut se sentir douloureux

Les minutes Mieux comprendre et Mieux-être par Mélissa Mitchell.Blogueuse pour Migraine Québec, Mélissa aborde divers sujets liés à la migraine, que ce soit. Allodynie . Unter einer Allodynie versteht man eine pathologisch gesteigerte Schmerzempfindlichkeit. Der Schmerz wird schon durch geringfügige, physiologische Reize ausgelöst, die bei einem normalen, gesunden Menschen keinen Schmerz verursachen würden Eine Allodynie bezeichnet in der Medizin eine Schmerzempfindung, die infolge von Reizen hervorgerufen wird, die unter normalen Umständen keine Schmerzen auslösen. Im Rahmen einer Polyneuropathie ist es zum Beispiel möglich, dass das Aufliegen von Kleidung auf der Haut als schmerzhaft wahrgenommen wird. Außerdem tritt die Allodynie als begleitendes Symptom bei zahlreichen neurologischen.

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Douleur neuropathique : allodynie L'allodynie est une douleur provoquée par un stimulus qui ne cause habituellement pas de douleur. Il existe deux formes différentes d'allodynie : les mécaniques ( douleur déclenchée par un stimulus statique, tel que une pression) et les dynamiques (douleur liée à un stimulus mobile, tel que l'eau qui s'écoule sur la peau, le passage de l'air. Mechanická alodynie je nejtypičtějším projevem této změny. V těchto případech se v reakci na hmatové podněty, jako je tlak nebo vibrace, objevují nepříjemné pocity.. Jsou dva subtypy mechanické alodynie: statika a dynamika. Hovoříme o statické taktilní alodynii, kdy bolest nastane v reakci na jediný podnět, jako je tlak.

Noémie Mermet est étudiante à l'Université d'Auvergne. Elle a présenté en trois minutes sa thèse « Implication des récepteurs 5-HT2A dans la modulation des i.. Allodynia definition is - pain resulting from a stimulus (such as a light touch of the skin) which would not normally provoke pain; also : a condition marked by such pain

Alodynie = bolest, věděli jste to? - Jakbýtfit

Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarm Allodynie ist der medizinische Begriff für die Haut, die empfindlich auf Berührung reagiert, aber keine Hautausschläge entwickelt. Eine solche erhöhte Hautempfindlichkeit kann ein Zeichen für andere zugrunde liegende Gesundheitsprobleme sein

(alodynie, hyperalgézie) pomocí zevních stimulů kontrolované intenzity. • Určitou kvantifikaci senzitivní percepce umožňují jednoduché klinické metody použitelné u lůžka nemocného (bedside), které poskytují standardizovanou a reprodukovatelnou intenzitu stimulu i její jednoduché odstupňování, zatímco QS Synonym: Hyperalgie Englisch: hyperalgesia. 1 Definition. Unter Hyperalgesie versteht man das gesteigerte Empfinden eines Schmerzreizes.. siehe auch: Allodynie 2 Einteilung. Man unterscheidet: primäre Hyperalgesie: Sie wird vor allem peripher vermittelt. sekundäre Hyperalgesie: Sie wird vor allem zentral, d.h. vom ZNS vermittelt.; Bei einer primären Hyperalgesie kommt es zu einer.

Alodynie :: Fibromyalgi

Als Allodynie (gr. άλλος anders; οδύνη Schmerz) wird in der Medizin eine Schmerzempfindung bezeichnet, die durch Reize ausgelöst wird, welche üblicherweise keinen Schmerz verursachen. So kann beispielsweise bereits das Aufliegen der Bettdecke auf der Haut der Füße und Unterschenkel bei einer Polyneuropathie als schmerzhaft empfunden werden Dynamisch-mechanische Allodynie: Leichte sich bewegende Hautreize, z.B. Wattebausch, lösen Schmerz aus. Lokalisation: In der primären Erkrankungszone, Ausbreitung z.T. weit in unverletzte Hautareale (sekundäre Zone). Punktförmige Allodynie: Normalerweise leicht stechende, aber nicht schmerzhafte Reize (steifes von Frey-Haar) lösen Schmerz aus Allodynia (pain due to a stimulus that does not usually provoke pain) and hyperalgesia (increased pain from a stimulus that usually provokes pain) are prominent symptoms in patients with neuropathic pain. Both are seen in various peripheral neuropathies and central pain disorders, and affect 15-50% of patients with neuropathic pain. Allodynia and hyperalgesia are classified according to the.

alodynie Velký lékařský slovník On-Lin

Romanian Translation for Allodynie - dict.cc English-Romanian Dictionar Bolest je nepříjemný vněm.Je definovaná Mezinárodní asociací na studium bolesti (International Association for the Study of Pain) jako nepříjemná a emoční zkušenost spojená s aktuálním nebo potenciálním poškozením tkáně, nebo popsaná v termínech tohto poškození.. Nocicepce (někdy volaná i nocipercepce) je měratelní fyziologická událost typu obvykle. Průvodce výslovností: Naučte se vyslovovat Allodynie v němčina, nizozemština. Anglický překlad slova Allodynie Důsledkem je zkreslené vnímání podnětů na organismus, kdy dosud nebolestivé podněty (např.dotek vatovým smotkem) jsou vnímány jako bolestivé (alodynie), jindy je podnět nepřiměřeně bolestivý (hyperalgézie)

Alodynie Medicína, nemoci, studium na 1

Forum sur Allodynie - Questions sur Allodynie - Posez une question et obtenez des réponses des autres utilisateurs Allodynie : German - English translations and synonyms (BEOLINGUS Online dictionary, TU Chemnitz Allodynie : Douleur provoquée par un stimulus normalement non douloureux. Anesthésie: perte complète de la sensibilité. Anesthésie douloureuse : Douleur ressentie dans une région sans aucune autre sensation (pas de sensibilité). Dysesthésie: Sensation anormale et désagréable, spontanée ou provoquée (touché, mouvement...). Hyperalgésie : Sensibilité exagérée à une stimulation. English Translation for Allodynie - dict.cc Czech-English Dictionar Allodynie kan in wezen in twee soorten zijn: Oppervlakkige allodynie die optreedt in de huid en slijmvliezen; daarom is de waargenomen pijn in feite een pijn van een oppervlakkig type. Dit type allodynie kan differentiëren in: Mechanische allodynie, veroorzaakt door niet-nociceptieve mechanische prikkels, die normaal geen pijn veroorzaken

Specifickou formou neuropatické bolesti je hyperestezie, charakterizovaná snížením prahu pro bolestivé stimuly a alodynie, při které pacient vnímá bolestivě i podnět, jež normálně bolest nevyvolává. Příklady neuropatické bolesti jsou např. diabetická neuropatie, postherpetická neuralgie, bolestivá neuropatie po. Le SAPL (Syndrome des anti-phospholipides) est une maladie auto-immune caractérisée par des évènements thrombotiques artériels et /ou veineux, des évènements obstétricaux et la présence d'anticorps anti-phospholipides. On distingue le SAPL primaire du SAPL secondaire lorsqu'il est associé à d'autres maladies auto-immunes, en particulier au Lupus érythémateux systémique (LES) Douleur - Allodynie/Hyperalgésie Mécanique (10) Douleur - Allodynie/Hyperalgésie Thermique (5) Douleur - Spontanée - Déficit de Posture (4) Métabolisme & Prise Alimentaire (5) Physiologie & Recherche Respiratoire (29 L'allodynie est la face nord des douleurs neuropathiques car elle est non seulement fréquente (présente dans un tiers des patients souffrant de douleurs neuropathiques (n=901 patients, Spicher.

alodynie: referá

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.solen.sk Port 8 Als Allodynie (gr. άλλος anders; οδύνη Schmerz) wird in der Medizin eine Schmerzempfindung bezeichnet, die durch Reize ausgelöst wird, welche üblicherweise keinen Schmerz verursachen. 6 Beziehungen Portuguese Translation for Allodynie - dict.cc English-Portuguese Dictionar

English Translation for Allodynie - dict.cc Danish-English Dictionar Allodynie und Diabetes mellitus · Mehr sehen » Hyperalgesie. Als Hyperalgesie wird in der Medizin eine übermäßige Schmerzempfindlichkeit und Reaktion auf einen üblicherweise schmerzhaften Reiz hin bezeichnet, aber auch eine Schmerzreaktion gegenüber normalerweise nicht-schmerzhaften Reizen. Neu!!: Allodynie und Hyperalgesie · Mehr sehen Slovak Translation for Allodynie - dict.cc English-Slovak Dictionar dict.cc | Übersetzungen für 'Allodynie' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen,.

Along with a throbbing head, a migraine can make your skin so sensitive that even the lightest touch is painful. WebMD explains what causes this sensitivity to touch allodynia: [ al″o-din´e-ah ] pain produced by a non-noxious stimulus allodynie definition in French dictionary, allodynie meaning, synonyms, see also 'allotypie',allonge',allonyme',allosyndèse'. Enrich your vocabulary with the French Definition dictionar Translations in context of allodynie in French-English from Reverso Context: Différents types de cellules ont également été associés à l'allodynie

The present study investigated neural correlates of affect processing in allodynia patients (n=8) and healthy controls (n=12) with the aid of virtual tactile stimulation. Whole brain functional magnetic resonance imaging was performed for allodyni L' allodynie et la dysesthésie remplacent les engourdissements entre une semaine et quelques mois après un AVC thalamique. Allodynia and dysaesthesia replace numbness between one week and a few months after a thalamic stroke. Déterminer le type de douleur ressentie (c.-à-d. paresthésie, dysesthésie, allodynie et hyperalgie)

Allodynie je lékařský termín pro bolestivý vjem vyvolaný podnětem, který normálně bolest nevyvolává, jako je například pohlazení vlasů či jejich česání, říká neurolog Kiran Rajneesh. Ačkoliv se bolest hlavy z nošení culíku nemusí zdaleka týkat všech, nejedná se o ojedinělou záležitost. Otevřeně o ní. Finnish Translation for Allodynie - dict.cc English-Finnish Dictionar Russian Translation for Allodynie - dict.cc English-Russian Dictionar French Translation for Allodynie - dict.cc English-French Dictionar Polish Translation for Allodynie - dict.cc English-Polish Dictionar

21898 Ensembl ENSG00000136869 ENSMUSG00000039005 UniProt O00206 Q9QUK6 RefSeq (mRNA) NM_138557 NM_003266 NM_138554 NM_138556 NM_021297 RefSeq (protein) NP_003257 NP_612564 NP_612567 NP_067272 Location (UCSC) n/a n/a PubMed search Wikidata View/Edit Human View/Edit Mouse Toll-like receptor 4 je protein , u člověka kódovaný genem TLR4 . TLR4 je transmembránový protein , patřící do. Croatian Translation for Allodynie - dict.cc English-Croatian Dictionar

Deutscher Forschungsverbund Neuropathischer Schmerz DFNS2007 Prise en charge globale des douleurs neuropathiques

Als Allodynie wird in der Medizin eine Schmerzempfindung bezeichnet, die durch Reize ausgelöst wird, welche üblicherweise keinen Schmerz verursachen. So kann beispielsweise bereits das Aufliegen der Bettdecke auf der Haut der Füße und Unterschenkel bei einer Polyneuropathie als schmerzhaft empfunden werden. Das Symptom der Allodynie kommt darüber hinaus noch bei einer Vielzahl von anderen. Allodynie : German - Spanish translations and synonyms (BEOLINGUS Online dictionary, TU Chemnitz Icelandic Translation for Allodynie - dict.cc English-Icelandic Dictionar Albanian Translation for Allodynie - dict.cc English-Albanian Dictionar

Dutch Translation for Allodynie - dict.cc English-Dutch Dictionar Bolesti hlavy při nadužívání medikace (MOH - medication overused headache) Diagnostická kritéria dle IHS 2018: Bolest hlavy z nadužívání medikace (medication-overuse headache, MOH) je migrenózního či tenzního charakteru nebo smíšeného typu, která se vyskytuje 15 a více dní v měsíci a je spojena s nadužíváním akutní medikace minimálně 3 měsíce DCEmu: The Homebrew, Hacking & Gaming Network. The DCEmu the Homebrew Gaming and Theme Park Network is your best site to find Hacking, Emulation, Homebrew and for the first time Theme Park News and also Beers Wines and Spirit Reviews and Finally Marvel Cinematic Univers News allodynie.de (hosted on hetzner.de) details, including IP, backlinks, redirect information, and reverse IP shared hosting dat

Allodynie Slovník cizích slo

Alodynie články a rady - Lecitnemoc

Allodynia: Causes, Treatment, and Mor

Die Kuh brüllt unhörbar vor SchmerzPPT - Le syndrome neurogene péripherique PowerPoint

Video: Allodynie - hypersensibilité sensorielle - YouTub

Contergan und die Spätfolgen - ZDFmediathekInhibiteurs d’enzymes et de récepteurs - Institut dePrise en charge médicamenteuse de la douleur neuropathiqueFibromyalgie – Analyse-Fitness
 • Restaurace u pečeného kolena.
 • Intersex flag.
 • Kreatin akg.
 • Ohmův zákon 8 třída.
 • Felicia nestartuje starter netoci.
 • Startcom.
 • Kostýmek na svatbu.
 • Detroit red wings tickets.
 • Calgary.
 • Průmyslový odvlhčovač.
 • Koho volí známé osobnosti 2019.
 • Maximalizace zisku ekospace.
 • Uber itálie.
 • Ddr paměti.
 • Gintama cz sub.
 • Mudr et mudr titul.
 • Wilson president.
 • Hb4 led can bus.
 • Budějovické náměstí praha 4.
 • Telč 10.8 2019.
 • Aviary.
 • Jak rezat vajgelii.
 • Schema zapojeni autoradia octavia 1.
 • Black heart mikina.
 • Goldwing trike 1800.
 • Felicia nestartuje starter netoci.
 • Portugalská pobřežní cesta.
 • Pronájem bytu chodová planá.
 • Pak choi recept apetit.
 • Saal digital kalendar.
 • Cukani nohou u miminka.
 • Hästens cena.
 • Jadeit symbolika.
 • Úsv zkratka.
 • Taraji p. henson.
 • Lego koleje.
 • Pusa na dobru noc.
 • Obklady stěn mdf.
 • Občanský zákoník 2019.
 • Registr gambleru.
 • Tcm 035.